Ethos

Y Ffordd y mae Pethau’n Gweithio yng Nghwm Sero

Caiff holl waith lledr Cwm Sero ei wneud gennyf fi trwy ddulliau traddodiadol yn bennaf. Rwy’n ymfalchïo yn fy ngwaith, neu fel arall byddwn yn chwilio am swydd wahanol.

Rwy’n gwnïo popeth â llaw gan ddefnyddio pwyth cyfrwy, sy’n rhoi cryfder i’r gwaith. Defnyddir dwy nodwydd, sy’n rhedeg yn igam-ogam rhwng y tyllau, ac sy’n cynnal cryfder yr adeiledd hyd yn oed os bydd un pwyth yn torri.

Y defnydd sy’n ysbrydoli’r dyluniad. Mae gan ledr gymeriad unigryw, er enghraifft mae’n ymddwyn yn wahanol i lawer o ddefnyddiau eraill pan gaiff ei blygu. Mae am fynd yn ôl i’w ffurf wreiddiol, yn wahanol i bapur wedi’i blygu er enghraifft. Wrth ddylunio, byddaf weithiau’n defnyddio plygiadau pan fyddai rhywun arall yn torri a phwytho. Bydd waled cardiau sydd wedi’i blygu am agor, a bydd yn ffurfio ceg fach i gymryd y cardiau’n rhwyddach. 

Dim ond lledr graen llawn y byddaf yn ei ddefnyddio, a hwnnw wedi’i danerio â llysiau. Dyma’r lledr gorau, ac wrth gwrs mae’n ddrutach. Mae lledr graen llawn yn cadw holl gymeriad y croen gwreiddiol. Tanerio â llysiau yw’r ffordd draddodiadol o danerio, sy’n defnyddio cynhwysion naturiol yn unig. Ystyrir bod hyn yn fwy ecogyfeillgar, ond mae’n cymryd mwy o amser na dulliau eraill. Yn yr un modd, rwy’n defnyddio lledr gwartheg, neu swêd croen moch. Dyma’r gorau y gallaf ei wneud i sicrhau bod y lledr yr wyf yn ei ddefnyddio mor agos at isgynnyrch y diwydiant cig â phosibl.

Nid ydych yn debygol o weld fy ngwaith mewn siopau. Byddai hynny’n fy ngorfodi naill ai i godi’r prisiau neu i ostwng yr ansawdd. Er hynny, efallai y gwelwch fi mewn ambell ffair grefftau yng Nghymru – os felly, galwch heibio i ddweud helô.


Colin Jones, Cwm Sero